Tumex Oy

TIETOSUOJASELOSTE

Henkilötietolainsäädännön mukainen tietosuojaseloste (erit. henkilötietolaki, 523/1999, 10 ja 24 §).
Laatimispvm: 03.04.2014. Seloste päivitetty 14.12.2021

1. Rekisterinpitäjä

Tumex Oy / Koolix (3154647-9) Vanhankartanontie 64 54770 Heituinlahti

040 5777 003 & tuomo.leikas@koolix.fi

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Tuomo Leikas

040 5777 003 & tuomo.leikas@koolix.fi

3. Rekisterin nimi

Tumex Oy / Koolix:n asiakasrekisteri – Verkkokaupan tilauskanta

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisteriä käytetään ainoastaan verkkokaupan ja asiakkaan väliseen asiakassuhteen ylläpitoon. Tilauksen tekeminen tai kilpailuun osallistuminen ei edellytä rekisteröitymistä asiakasrekisteriin.

5. Rekisterin tietosisältö

Asiakkaan perustiedot: asiakasnumero, etunimi, sukunimi, postiosoite, postinumero, postitoimipaikka, puhelin- ja/tai matkapuhelinnumero, sähköpostiosoite, tilaushistoria ja toimituksen seurantatiedot. Näiden lisäksi kaikki asiakkaan itsensä ilmoittamat lisätiedot.

Rekisteriin tallennetaan asiakkaan antama lupa lähettää markkinointiviestintää.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Tietoja hankitaan rekisteröidyltä itseltään sähköisen liittymislomakkeen, tekstiviestin tai täytetyn paperilomakkeen kautta.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Rekisterinpitäjän tietojärjestelmä sekä tiedostot on suojattu normaalisti käytössä olevilla teknisillä sujausmenetelmillä. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa, jotka myönnetään vain rekisterinpitäjän henkilökuntaan kuuluvalle, jonka asemaan ja tehtäviin mainittu käyttöoikeus liittyy.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Henkilötietoja voidaan siirtää EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle henkilötietolain ja luottotietojen käsittelyä koskevien säännösten mukaisesti.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

A. Manuaalinen aineisto

Tulostetaan vain tarvittaessa. Luottamuksellinen aineisto tuhotaan asianmukaisesti.

B. Tietojärjestelmiin talletetut tiedot

Rekisterinpitäjän tietojärjestelmä sekä tiedostot on suojattu normaalisti käytössä olevilla teknisillä suojausmenetelmillä. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa, jotka myönnetään vain rekisterinpitäjän henkilökuntaan kuuluvalle, jonka asemaan ja tehtäviin mainittu käyttöoikeus liittyy.

10. Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

Yhteystiedot mainitaan kohdassa 2.

11. Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Rekisteröidyllä on henkilötietolain 29 §:n mukaan oikeus vaatia rekisterissä olevan itseään koskevan virheellisen tiedon korjausta. Korjauspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle. Yhteystiedot mainitaan kohdassa 2.

12. Kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on henkilötietolain 30 §:n mukaan oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten. Kieltopyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle. Yhteystiedot mainitaan kohdassa 2.

13. Evästeet

Käytämme sivuillamme ns. cookie-toimintoa eli evästeitä. Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto, joka mahdollistaa internet-sivujen ylläpitäjän tunnistamaan usein sivuilla vierailevat kävijät, helpottamaan kävijöiden kirjautumista sivuille sekä mahdollistamaan yhdistelmätiedon laatimisen kävijöistä. Tämän

palautteen avulla pystymme jatkuvasti parantamaan sivujemme sisältöä. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. Käytämme niitä siten, että voimme tarjota asiakkaillemme kunkin yksilöityjen tarpeiden mukaisia tietoja ja palveluita.

14. Tietosuojaselosteen muuttaminen

Kehitämme liiketoimintaamme jatkuvasti ja pidätämme siksi oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta ilmoittamalla siitä sivustollamme. Muutokset voivat esimerkiksi perustua myös lainsäädännön muuttumiseen. Suosittelemme rekisteröityjä tutustumaan tietosuojaselosteen sisältöön säännöllisesti.